Privacyverklaring | Broxks Fotografie - Fotograaf Arnhem skip to Main Content

  Ik ga akkoord met de privacy verklaring.

  Privacyverklaring Broxks Fotografie

  Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Broxks fotografie. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 05 mei 2018 Broxks fotografie is zich er van bewust dat jij vertrouwen stelt in mij en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om de privacy te beschermen. Broxks fotografie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Op deze pagina kom je te weten welke gegevens verzameld, waarvoor deze gegevens gebruikt en hoe hiermee jouw gebruikservaring verbeterd wordt als je mijn website gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een mail aan info@broxks-fotografie.nl

  Persoonsgegevens die Broxks fotografie verwerkt

  Broxks fotografie verwerkt je persoonsgegevens die je zelf mondeling, telefonisch, per e-mail of via het contactformulier op www.broxks-fotografie.nl verstrekt, omdat je gebruik wil maken van mijn diensten.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (indien van toepassing voor het doel) verwerk:

  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op de website
  • Foto’s gemaakt tijdens een openbaar evenement
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Voor- en/of achternaam
  • E-mailadres
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

  De website www.broxks-fotografie.nl en/of dienst Broxks fotografie heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is en raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@farcows.nl, dan verwijder ik deze informatie.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt

  Broxks fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het laten zien van foto’s die ik gemaakt heb tijdens het evenement (gerechtvaardigd belang)
  • Het analyseren van jouw gedrag op de website ter verbetering, en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
  • Verzenden van een email als er een nieuw bericht online is gezet. Hiervoor kan jij je aanmelden. Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden email
  • Jou te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Jou te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Jouw betaling af te kunnen handelen
  • Goederen en/of diensten bij je af te leveren

  Geautomatiseerde besluitvorming

  Broxks fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Broxks fotografie ) tussen zit.

  Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard

  Broxks fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Contactgegevens: totdat je mij verzoekt deze te verwijderen of totdat ik mijn activiteiten beëindigd, waarbij geldt: Personalia: 7 jaar (wettelijke verplichting)
  • Adres: 7 jaar (wettelijke verplichting)
  • Contactgegevens: 7 jaar (wettelijke verplichting)
  • Account op de website: totdat jij deze opzegt.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Broxks fotografie verkoopt jouw gegevens niet en verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

  Cookies, of vergelijkbare technieken

  Broxks fotografie gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy, omdat ze geanonimiseerd worden.

  Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op ​http://www.cookiecentral.com

  Privacyverklaring: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Broxks fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@broxks-fotografie.nl

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  Broxks fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende link naar ​Autoriteit Persoonsgegevens​.

  Hoe de persoonsgegevens beveiligd worden

  Broxks fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Ik gebruik alleen complexe wachtwoorden en voor iedere website gebruik ik een apart wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, vragen of een opmerking hebt over deze privacyverklaring , neem dan contact op via ​info@broxks-fotografie.nl

  Back To Top